เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

ราตรีสวัสดิ์ ฟิเล

ราตรีสวัสดิ์ ฟิเล

ยานลงจอด Rosetta ในโหมดไฮเบอร์เนตบนดาวหาง 67P/Churyumov-Gerasimenko ยานลงจอด Philae ได้ใช้แบตเตอรี่หมดและ  เข้าสู่โหมดปกติ ซึ่งอาจจะทำให้การศึกษาดาวหาง 67P/Churyumov-Gerasimenko บนพื้นผิวพื้นผิวใกล้สิ้นสุดลง Philae ได้ติดต่อกับยานอวกาศ Rosetta เมื่อวันที่...

Continue reading...