June 2022

ดาวเหล่านี้อาจเกิดหลังบิ๊กแบงเพียง 250 ล้านปี

ดาวเหล่านี้อาจเกิดหลังบิ๊กแบงเพียง 250 ล้านปี

การสังเกตแสงจากดาราจักรไกลยังบอกอีกว่าการก่อตัวของดาวเริ่มเร็วขึ้น250 ล้านปีหลังจากบิกแบงในกาแล็กซีอันไกลโพ้น ดาวฤกษ์ดวงแรกบางดวงในจักรวาลอาจเริ่มกะพริบ หากเอกภพอายุ 13.8 พันล้านปีในปัจจุบันอยู่ในวัยกลางคน มันคงจะเพิ่งเริ่มคลานเมื่อดาวเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้น นักวิจัยใช้เครื่องมือที่หอสังเกตการณ์อาตาคามา Large Millimeter/submillimeter Array ในชิลีเพื่อสังเกตแสงที่ปล่อยออกมาในกาแลคซีที่เรียกว่า MACS1149-JD1 ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดแสงที่ไกลที่สุดที่มองเห็นได้จากโลก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเบาะแสของการเปลี่ยนแปลงสีแดงของดาราจักร...

Continue reading...